English

Always one book ahead / Alltid én bok foran

IMG_4014

(Scroll down for English version…)

Når jeg skriver dette, har min nye roman “Isak” vært ute i butikkene i omtrent to måneder. Og jeg er nettopp ferdig med neste manus. Det vil si, jeg fullførte første versjon for noen få dager siden, og skal nå i gang med redigeringen. Og slik har det vært helt siden begynnelsen. Jeg ligger alltid én bok foran. Og det må jeg. Om jeg skulle ventet helt til en bok er ferdig trykket og distribuert før jeg begynner på neste, ville det blitt mange arbeidsløse måneder.

Å skrive handler om å skynde seg sakte. Det handler om kontinuitet. Skal du skrive godt gjennom mange år, må du ha blikket på fjellet langt der borte, men samtidig et øye for detaljene i terrenget.

“Isak” var min sekstende skjønnlitterære bok. Men fortsatt kommer folk bort og spør: “Skriver du noe nå, da?” Selvsagt setter jeg pris på at folk bryr seg. Det er alltid hyggelig! Men det blir som å spørre en langtransport-sjåfør som sitter og kjører om han jobber for tiden. Ja, jeg skriver. Jeg skriver syv dager i uken, hele året. Det er slik bøkene mine blir til.

English:

At the time of writing this, it’s been around two months since my new novel “Isak” was published in Norway. And I’ve just finished my next novel. Or, to be precise, I’ve completed the first version and I’m about to begin the process of editing the script. It’s been like this ever since I started writing many years ago. I’m always one book ahead. I have to be. If I was to wait until a book is published and distributed before I start writing a new one, there would have been many inactive months.

Writing is about keeping a steady pace. It’s about continuity. If you are going to maintain the quality of your writing year after year, you need to aim for that mountain far ahead, while at the same time keeping an eye on the details in the terrain around you.

“Isak” is my 16th Norwegian novel. But still, people are asking me: “Are you writing these days?” It’s always great that people care about my books. But asking if I’m writing is a bit like asking a professional Pan-American trucker – while he’s driving – if he is working at the moment. Yes, I am writing. I write seven days a week, all year round. That’s how new novels are made.

-Bjørn Andreas Bull-Hansen